UTS 4.1
share this:

อุปกรณ์ทดสอบการสลายตัว แบบอัตโนมัติ ทดสอบระบบ อัตโนมัติสำหรับ น้ำหนัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา แข็ง ยาวและความกว้าง ตามที่เลือก