T-Series
share this:

T-Series

อุปกรณ์ทดสอบ แบบง่่ายๆสำหรับ ความแข็ง HC6.2, ความยาว ความกว้าง ความหนา และ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก ที่เป็นไปได้ สำหรับขนาดภายนอก