iSort with iLift
share this:

iSort with iLift

iSort เป็นเครื่องที่สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับตัวยก เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยการคัดแยกแท็บเม็ดยาที่ติดกัน หรือเม็ดยาที่แตกหักก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป